حرفه‌ای

۱۵,۰۰۰تومان ماهیانه به ازای هر کاربر

 • ریمایندر
 • داشبورد پروژه
 • ذخیره گزارشات دلخواه کاربر
 • سطح دسترسی‌های پیشرفته
 • ... به زودی

پیشرفته

۵,۰۰۰تومان ماهیانه به ازای هر کاربر

 • تعداد نامحدود اعضای تیم
 • گزارشات تجمیعی براساس پروژه/کاربر/مشتری/نوع‌فعالیت
 • خروجی اکسل از گزارشات
 • آرشیو پروژه
 • خرید

پایه

رایگان

 • ثبت زمان و زمان‌سنج
 • داشبورد فردی
 • تیم تا سقف ۵ نفر
 • مدیریت سطح دسترسی اعضای تیم
 • شروع به کار